43.097461, 12.384050.  Διαθέτει φωτισμό, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, άδειασμα γκρίζων , wc. Η χρέωση είναι 10€ για 12 ώρες και 18€ για 24 ώρες.