Παράταση έως τις 11 Ιανουαρίου για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας